SPLOSNI POGOJI
Nazadnje posodobljeno Junij 2021

Naslednji splošni pogoji, v nadaljnjem besedilu "splošni in posebni pogoji", predstavljajo pravni sporazum in se nanašajo na vsebino in storitve, ki se zagotavljajo prek storitve neposrednih sporočil (v nadaljnjem besedilu "storitev sms"), ter storitve, ki jih ponudnik ali njegove hčerinske družbe (v nadaljnjem besedilu "druga množina") ponujajo prek interneta, tega spletnega mesta ali spletnega mesta ("spletna mesta") in/ ali drugih načinov dostave mobilnih vsebin, razen če ni drugače pisno dogovorjeno. Tukaj preberite splošne in posebne pogoje, ki veljajo za vašo državo.

Oba načina uporabe sms storitve in interneta (vključno z uporabo spletnih mest) se običajno imenujeta "storitev" ali.

Ponudnik lahko te splošne in posebne pogoje kadarkoli spremeni. Zaradi tega bi morali te strani redno brati. V primeru uporabe določene vsebine in storitev bodo poleg splošnih in posebnih pogojev pogoji pospeševanja prodaje, navodila ali določbe, ki veljajo za to vsebino in storitve, veljajo tudi.

Ti splošni pogoji in vključujejo ponudnikovo politiko zasebnosti in politiko avtorskih pravic.

Splošni pogoji določbe so prevod izvirnih dokumentov (iz angleščine) v jezik naše države. V primeru neskladja med prevedenimi dokumenti in izvirnimi dokumenti ter v primeru nesoglasja prevladajo slednji.

Vi in/ ali oseba, ki plačuje račun, sprejemate, da ste imeli možnost prebrati splošne in posebne pogoje pred uporabo storitve.

Sprejem vsebine in storitev sms ter uporaba spletnih strani pomeni sprejemanje teh splošnih in posebnih pogojev, politike avtorskih pravic in politike zasebnosti. Če se ne strinjate, ne uporabljajte vsebine in storitev.


SPLOŠNE DOLOČBE

V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – FunOfGame (v nadaljevanju Storitev), ki jo zagotavlja txtNation Limited, 15 Billacombe Road, Plymouth, Devon, PL9 7HX, GB, ID for VAT GB816346724, registrska številka podjetja 5642278, vpisana v Register Podjetij, ki ga vodi HMRC, in upravlja pa MVST.MG, Charalampos Pettemeridi, 4, Strovolos, 2042, Nicosia, Cyprus.
Ponudnik storitve - txtNation lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na v teh Pogojih.
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Uporabnik storitve (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.

Storitve FunOfGame lahko uporabljajo vsi uporabnikiTelekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach. Z uporabo SMS predplačniške storitve FunOfGame, se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve FunOfGame.

PRAVILA OBNAŠANJA

FunOfGame si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.
Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na moderirane medijske nosilce.
Uporabnik storitve FunOfGame se ob uporabi storitev zaveže, da:

 • Storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
 • V svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja;
 • Ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb;
 • Storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih;
 • Ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • Ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam;
 • Ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • Ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izraziti svoje nestrinjanje s komunikacijo.
Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema FunOfGame kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

NAVODILA

 • Članstvo v FunOfGame na številko 3400 (tehnični koraki)
Uporabnik lahko včlanitev v klub SMS zahteva na spletni strani tako, da vnese svojo mobilno številko in potrdi splošne pogoje, ter na katere bo pred zahtevanjem opozorjen. Po pravilnem vnosu ter potrditvi splošnih pogojev bo uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejel brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve.
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti z SMS sporočilom z vsebino KW "DA" na številko 3400.
Z registracijo se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. V kolikor si uporabnik ne naloži vsebine preko posredovane povezave prejme brezplačno opozorilo, da si ni naložil vsebino in povezavo na stran za pomoč.
FunOfGame uporabniku omogoča neomejen dostop do storitve. kjer uporabnik prejme dve SMS sporočili na teden za plačilo 2 x 2,49 EUR/teden z DDV.
Obračunsko naročniško obdobje poteka po tedenskem ciklu, od ponedeljka do nedelje, ne glede na dan sklenitve naročnine.

 • Odjava
Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz mobilnega kluba tako, da pošlje sporočilo SMS z vsebino STOP na kratko številko 3400. Po poslanem sporočilo prejme brezplačno obvestilo, da je odjavljen iz mobilnega kluba SMS.

 • Pomoč
Za kakršno koli pomoč ali informacije se lahko uporabnik obrne z naslednjimi podrobnostmi:
e-posta: [email protected]
Reklamacijski in kontaktna št: 38682880104


PLAČILO STORITEV

Storitve FunOfGame so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.
Ponudnik poti zaračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev "zabavne in informativne storitve".
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach splošni pogoji poslovanja.

CENIK

Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i. Psredovani SMS-i uporabniku s strani servisa naročniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach GSM:
2 x 2,49 EUR/teden z DDV.

STAROST IN ODGOVORNOST

Minimalna starost je 18 let z dovoljenjem plačnika računa.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

OPOZORILO

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil;
 • Ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • Izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
 • Ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah;
 • Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve;
 • Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center;
 • V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poskusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach sporočilo zavrže;
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach.

PRITOŽBE

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje, ponudnik storitve če to ni določeno drugače, uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:
e-posta: [email protected]
Reklamacijski in kontaktna št: 38682880104


V primeru utemeljenih reklamacij se zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.
Uporabnik bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

KRŠITVE

Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.