ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2021

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη του Περιεχομένου και των Δεδομένων σας από το FunOfGame. Το FunOfGame («εμείς», «εμάς» ή «δικός μας») είναι ο ελεγκτής των προσωπικών σας στοιχείων και είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητο και την προσωπική σας ακεραιότητα, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και περιηγείστε στον ιστότοπο.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποια Προσωπικά Δεδομένα (ορίζονται παρακάτω) συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα και τις επιλογές σας σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων μας.

Πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή υποβάλετε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία, ανατρέξτε προσεκτικά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μην προσπελάσετε τον Ιστότοπο ή μη χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα είδη δεδομένων/ πληροφοριών:

 • Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και για τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική θέση, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια επίσκεψης και ο αριθμός προβολών σελίδας;
 • Πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εσάς και εμάς σε ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες μας;
 • Προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνεται κατά τη χρήση του Ιστότοπου για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή σε σχετικά μέρη του ιστότοπου.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:
 • Σας παρέχουμε υπηρεσίες;
 • Διαχειριστείτε τον ιστότοπο;
 • Βελτιώστε την εμπειρία περιήγησής σας εξατομικεύοντας τον ιστότοπο;
 • Παρέχεται σε τρίτους στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες μας - αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση μεμονωμένου χρήστη;
 • Αντιμετωπίστε ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλλονται από ή σχετικά με εσάς σχετικά με τον ιστότοπο.
Δεν θα παρέχουμε χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ.
Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία μόνο σύμφωνα με τις ευθύνες μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις εταιρείες του Ομίλου, τους συμβούλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, όπως είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχονται οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σεβόμαστε και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Δεν πουλάμε ή παρέχουμε με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες σε άλλες εταιρείες για την εμπορία των δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή όσο απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμφωνιών μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως απαιτείται από το νόμο (π.χ., να συμμορφωθούμε με κλήτευση, ένταλμα ή δικαστική απόφαση) και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την αποφυγή δικαστικών διαφορών, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειάς σας άλλων, διερεύνηση απάτης ή / και απάντηση σε κυβερνητικό αίτημα. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εμάς αν διαπιστώσουμε ότι τέτοια αποκάλυψη πρέπει να γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλων ζητημάτων δημόσιας σημασίας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μας θα ικανοποιήσει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις επεξεργασίας:
 • Συγκατάθεση. Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της;
 • Απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. Όπου ισχύει αυτός ο λόγος, η παροχή των πληροφοριών αποτελεί συμβατική απαίτηση και εάν δεν τις παρέχετε, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει;
 • Νομική υποχρέωση. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται;
 • Ζωτικά συμφέροντα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή ενός άλλου ατόμου, π.χ. σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης;
 • Δημόσιες λειτουργίες. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί;
 • Νόμιμα συμφέροντα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε από εμάς ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα παρακάμπτονται από τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα νόμιμα συμφέροντα περιλαμβάνουν τη μεταφορά δεδομένων για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, δραστηριότητες έρευνας αγοράς, σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, πρόληψη απάτης, διασφάλιση ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και αναφορά ποινικών πράξεων ή απειλών για τη δημόσια ασφάλεια.

ΠΡΟΣΩΠΟ 18

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει του Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα άτομο κάτω των 18 ετών έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία μέσω της Υπηρεσίας επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων μας.

GDPR

Τα δικαιώματά σας ως εγγεγραμμένα και η ανακληση συγκαταθεσης σας.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σας εγγυάται ορισμένα δικαιώματα που μπορείτε να διεκδικήσετε από εμάς. Εχεις το δικαίωμα:
 • Για να ζητήσετε επιβεβαίωση από εμάς για το κατά πόσον γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς και, εάν ναι, τις συγκεκριμένες περιστάσεις της επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα εγγραφής για το υποκείμενο των δεδομένων) ·να ζητήσουμε να διορθώσουμε αμέσως εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς Λόγω του σκοπού της επεξεργασίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα διόρθωσης);
 • Για να ζητήσουμε να διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 17 του GDPR: δικαίωμα διαγραφής);
 • Για να ζητήσουμε να περιορίσουμε την επεξεργασία (Άρθρο 18 GDPR: Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
Τέλος, εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, όλη η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από εμάς μέχρι τη στιγμή που ανακαλεί τη συγκατάθεσή σας εξακολουθεί να είναι νόμιμη. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο σε κάθε email και να ακυρώσετε τη συνδρομή από την υπηρεσία email ή να στείλετε ένα email στη διεύθυνση [email protected]. Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες που έχετε παράσχει για διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, δεν θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.

COOKIES ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε πληροφορίες στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookie και μέσω διαδικτυακού χώρου αποθήκευσης. Τα cookie είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από έναν διακομιστή Διαδικτύου στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο cookie που δημιουργείται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την τελική συσκευή που χρησιμοποιείτε ειδικά. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι λαμβάνουμε συνεπώς άμεση γνώση της ταυτότητάς σας.

Τα cookies αφενός χρησιμεύουν για να διευκολύνουν τη χρήση της προσφοράς μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookie συνεδρίας για να εντοπίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookie για τη βελτιστοποίηση της φιλικότητας προς το χρήστη που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, εντοπίζεται αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφτεί και ποιες καταχωρήσεις έχετε κάνει και ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει, ώστε να μην χρειάζεται να τις καταχωρήσετε ξανά.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας και να το αναλύσουμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας όταν μας επισκέπτεστε ξανά. Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για σκοπούς επαναπροσδιορισμού. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα σε κάθε περίπτωση μετά από μια καθορισμένη περίοδο.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω cookie απαιτούνται για τους συγκεκριμένους σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντά μας και τα συμφέροντα τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR.

Φυσικά μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποδεχτείτε cookie. Εάν δεν θέλετε να αναγνωριστεί ξανά ο υπολογιστής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας, μπορείτε επίσης να αποκλείσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας σε "απενεργοποίηση cookie". Οδηγίες για το πώς να το κάνετε αυτό βρίσκονται στον οδηγό χρήσης του προγράμματος περιήγησής σας.

Ωστόσο, η χρήση ορισμένων περιοχών από τους ιστότοπους σας ενδέχεται να περιοριστεί εάν κλείσεις τη χρήση των cookies.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη. Εφαρμόζουμε εμπορικά λογικά τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Ωστόσο, καμία μετάδοση Διαδικτύου ή e-mail δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Συγκεκριμένα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε ή από εμάς ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.

Επομένως, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα εάν αποφασίσετε ποιες πληροφορίες θα μας στείλετε μέσω της Υπηρεσίας ή μέσω e-mail Λάβετε υπόψη αυτό κατά την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων στην εταιρεία μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για παράκαμψη οποιωνδήποτε ρυθμίσεων απορρήτου ή μέτρων ασφαλείας που περιέχονται στην Υπηρεσία ή σε ιστότοπους τρίτων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία και η επιχείρησή μας ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση σε αυτήν τη σελίδα, εκτός εάν απαιτείται άλλος τύπος ειδοποίησης από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας ή να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα αφού δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου ή σας ειδοποιήσουμε με άλλα μέσα, εάν ισχύει, συναινείτε στην αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές πληροφοριών, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω email στη διεύθυνση [email protected].


Σας ευχαριστώ!